Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 422.56
  powiat brzeski 459.56
  powiat chrzanowski 478.78
  powiat dąbrowski 540.46
  powiat gorlicki 663.56
  powiat krakowski 356.53
  powiat limanowski 619.16
  powiat m. Kraków 622.73
  powiat m. Nowy Sącz 970.34
  powiat m. Tarnów 749.02
  powiat miechowski 466.12
  powiat myślenicki 461.98
  powiat nowosądecki 632.22
  powiat nowotarski 460.33
  powiat olkuski 419.93
  powiat oświęcimski 387.90
  powiat proszowicki 457.55
  powiat suski 507.16
  powiat tarnowski 469.76
  powiat tatrzański 472.09
  powiat wadowicki 424.50
  powiat wielicki 482.44
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na pomoc społeczną - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w działach 852 i 853 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Dane podawane są w złotówkach.