Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 177.40
  powiat brzeski 168.08
  powiat chrzanowski 282.39
  powiat dąbrowski 216.79
  powiat gorlicki 285.53
  powiat krakowski 155.86
  powiat limanowski 183.28
  powiat m. Kraków 487.60
  powiat m. Nowy Sącz 626.51
  powiat m. Tarnów 496.90
  powiat miechowski 255.65
  powiat myślenicki 166.40
  powiat nowosądecki 215.93
  powiat nowotarski 130.21
  powiat olkuski 226.99
  powiat oświęcimski 215.74
  powiat proszowicki 261.03
  powiat suski 165.45
  powiat tarnowski 172.66
  powiat tatrzański 174.72
  powiat wadowicki 162.79
  powiat wielicki 223.51

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na pomoc społeczną - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w działach 852 i 853 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Dane podawane są w złotówkach.