Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 1332.57
  powiat brzeski 1428.17
  powiat chrzanowski 1043.48
  powiat dąbrowski 1114.22
  powiat gorlicki 1175.75
  powiat krakowski 1297.59
  powiat limanowski 1425.29
  powiat m. Kraków 1460.78
  powiat m. Nowy Sącz 2040.44
  powiat m. Tarnów 2129.43
  powiat miechowski 1081.72
  powiat myślenicki 1414.38
  powiat nowosądecki 1332.30
  powiat nowotarski 1218.38
  powiat olkuski 1161.42
  powiat oświęcimski 1179.66
  powiat proszowicki 1190.91
  powiat suski 1379.42
  powiat tarnowski 1271.89
  powiat tatrzański 1279.81
  powiat wadowicki 1263.40
  powiat wielicki 1411.36
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na oświatę i wychowanie - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.