Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 1383.16
  powiat brzeski 1463.49
  powiat chrzanowski 1084.12
  powiat dąbrowski 1150.43
  powiat gorlicki 1194.50
  powiat krakowski 1359.60
  powiat limanowski 1460.30
  powiat m. Kraków 1572.81
  powiat m. Nowy Sącz 2066.18
  powiat m. Tarnów 2235.35
  powiat miechowski 1083.86
  powiat myślenicki 1460.38
  powiat nowosądecki 1327.29
  powiat nowotarski 1278.35
  powiat olkuski 1191.28
  powiat oświęcimski 1204.15
  powiat proszowicki 1257.61
  powiat suski 1355.95
  powiat tarnowski 1287.48
  powiat tatrzański 1248.52
  powiat wadowicki 1330.21
  powiat wielicki 1464.10

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na oświatę i wychowanie - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.