Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 1466.86
  powiat brzeski 1529.32
  powiat chrzanowski 1130.69
  powiat dąbrowski 1158.19
  powiat gorlicki 1229.62
  powiat krakowski 1412.42
  powiat limanowski 1487.40
  powiat m. Kraków 1597.64
  powiat m. Nowy Sącz 2164.60
  powiat m. Tarnów 2281.77
  powiat miechowski 1079.98
  powiat myślenicki 1532.24
  powiat nowosądecki 1419.43
  powiat nowotarski 1335.89
  powiat olkuski 1262.34
  powiat oświęcimski 1308.37
  powiat proszowicki 1255.16
  powiat suski 1370.98
  powiat tarnowski 1310.40
  powiat tatrzański 1264.97
  powiat wadowicki 1419.87
  powiat wielicki 1598.23

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na oświatę i wychowanie - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.