Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 10.58
  powiat brzeski 10.12
  powiat chrzanowski 18.02
  powiat dąbrowski 6.90
  powiat gorlicki 9.56
  powiat krakowski 24.77
  powiat limanowski 8.95
  powiat m. Kraków 29.06
  powiat m. Nowy Sącz 29.08
  powiat m. Tarnów 23.34
  powiat miechowski 11.98
  powiat myślenicki 12.73
  powiat nowosądecki 11.97
  powiat nowotarski 13.16
  powiat olkuski 14.77
  powiat oświęcimski 15.64
  powiat proszowicki 11.52
  powiat suski 10.83
  powiat tarnowski 10.63
  powiat tatrzański 24.28
  powiat wadowicki 14.74
  powiat wielicki 16.44
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Dotyczy sekcji: "Handel"; "Naprawa pojazdów samochodowych"; "Transport i gospodarka magazynowa"; "Zakwaterowanie i gastronomia" oraz "Informacja i komunikacja".