Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2012
  powiat bocheński 10.40
  powiat brzeski 10.20
  powiat chrzanowski 14.50
  powiat dąbrowski 7.00
  powiat gorlicki 8.00
  powiat krakowski 21.70
  powiat limanowski 7.90
  powiat m. Kraków 27.60
  powiat m. Nowy Sącz 29.10
  powiat m. Tarnów 22.40
  powiat miechowski 9.90
  powiat myślenicki 11.60
  powiat nowosądecki 10.00
  powiat nowotarski 14.60
  powiat olkuski 14.60
  powiat oświęcimski 15.50
  powiat proszowicki 7.30
  powiat suski 10.10
  powiat tarnowski 8.90
  powiat tatrzański 23.50
  powiat wadowicki 13.50
  powiat wielicki 15.80
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Dotyczy sekcji: "Handel"; "Naprawa pojazdów samochodowych"; "Transport i gospodarka magazynowa"; "Zakwaterowanie i gastronomia" oraz "Informacja i komunikacja".