Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w rolnictwie

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2012
  powiat bocheński 41.70
  powiat brzeski 50.90
  powiat chrzanowski 8.70
  powiat dąbrowski 65.20
  powiat gorlicki 54.80
  powiat krakowski 31.80
  powiat limanowski 60.50
  powiat m. Kraków 1.50
  powiat m. Nowy Sącz 3.40
  powiat m. Tarnów 3.30
  powiat miechowski 65.10
  powiat myślenicki 45.00
  powiat nowosądecki 54.60
  powiat nowotarski 47.40
  powiat olkuski 26.20
  powiat oświęcimski 17.60
  powiat proszowicki 70.50
  powiat suski 46.80
  powiat tarnowski 61.70
  powiat tatrzański 38.70
  powiat wadowicki 30.40
  powiat wielicki 25.70
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w rolnictwie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w rolnictwie w stosunku do ogółu pracujących.Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym. Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu 31 XII w latach 2002-2009 wyszacowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz w 2010 r. na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Dotyczy sekcji: "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo".