Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w rolnictwie

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 38.76
  powiat brzeski 50.54
  powiat chrzanowski 8.77
  powiat dąbrowski 64.73
  powiat gorlicki 53.97
  powiat krakowski 26.14
  powiat limanowski 56.90
  powiat m. Kraków 1.29
  powiat m. Nowy Sącz 3.05
  powiat m. Tarnów 3.26
  powiat miechowski 62.54
  powiat myślenicki 40.23
  powiat nowosądecki 50.75
  powiat nowotarski 44.71
  powiat olkuski 24.62
  powiat oświęcimski 17.03
  powiat proszowicki 67.64
  powiat suski 42.86
  powiat tarnowski 59.28
  powiat tatrzański 37.88
  powiat wadowicki 27.28
  powiat wielicki 19.38

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w rolnictwie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w rolnictwie w stosunku do ogółu pracujących.Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym. Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu 31 XII w latach 2002-2009 wyszacowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz w 2010 r. na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Dotyczy sekcji: "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo".