Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w rolnictwie

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 39.58
  powiat brzeski 49.68
  powiat chrzanowski 8.65
  powiat dąbrowski 65.42
  powiat gorlicki 54.97
  powiat krakowski 27.66
  powiat limanowski 57.67
  powiat m. Kraków 1.35
  powiat m. Nowy Sącz 3.13
  powiat m. Tarnów 3.23
  powiat miechowski 62.99
  powiat myślenicki 41.67
  powiat nowosądecki 51.72
  powiat nowotarski 45.92
  powiat olkuski 24.99
  powiat oświęcimski 16.91
  powiat proszowicki 68.35
  powiat suski 43.01
  powiat tarnowski 59.93
  powiat tatrzański 38.12
  powiat wadowicki 27.63
  powiat wielicki 20.75

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w rolnictwie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w rolnictwie w stosunku do ogółu pracujących.Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym. Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu 31 XII w latach 2002-2009 wyszacowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz w 2010 r. na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Dotyczy sekcji: "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo".