Strona główna * Kontakt


Wskaźnik dostępności bibliotek

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 2720
  powiat brzeski 3213
  powiat chrzanowski 3492
  powiat dąbrowski 2824
  powiat gorlicki 3409
  powiat krakowski 3479
  powiat limanowski 3540
  powiat m. Kraków 11121
  powiat m. Nowy Sącz 10505
  powiat m. Tarnów 8435
  powiat miechowski 4110
  powiat myślenicki 6016
  powiat nowosądecki 3644
  powiat nowotarski 3415
  powiat olkuski 4168
  powiat oświęcimski 4977
  powiat proszowicki 3969
  powiat suski 2720
  powiat tarnowski 3096
  powiat tatrzański 3780
  powiat wadowicki 3554
  powiat wielicki 6260

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik dostępności bibliotek

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności bibliotek - liczba ludności przydająca na jedną placówkę biblioteczną. W celu wyliczenia wskaźnika zliczono biblioteki, filie i punkty biblioteczne na danym ternie. Dane bazują na sprawozdaniach bibliotek ogólnych. Zgodnie z definicją przyjętą przez GUS przez placówkę biblioteczną rozumie się jednostkę organizacyjną lub jej część posiadającą uporządkowany (zinwentaryzowany) zbiór książek, czasopism i innych materiałów piśmienniczych liczący co najmniej 300 jednostek inwentarzowych, której głównymi celami są tworzenie i obsługa zbiorów oraz udostępnianie ich użytkownikom w sposób kontrolowany.