Strona główna * Kontakt


Wskaźnik dostępności bibliotek

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 2703
  powiat brzeski 3321
  powiat chrzanowski 3418
  powiat dąbrowski 2827
  powiat gorlicki 3411
  powiat krakowski 3381
  powiat limanowski 3505
  powiat m. Kraków 10426
  powiat m. Nowy Sącz 10488
  powiat m. Tarnów 10059
  powiat miechowski 3542
  powiat myślenicki 5683
  powiat nowosądecki 3548
  powiat nowotarski 3402
  powiat olkuski 3772
  powiat oświęcimski 4994
  powiat proszowicki 3974
  powiat suski 2715
  powiat tarnowski 3086
  powiat tatrzański 3771
  powiat wadowicki 3468
  powiat wielicki 6077
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik dostępności bibliotek

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności bibliotek - liczba ludności przydająca na jedną placówkę biblioteczną. W celu wyliczenia wskaźnika zliczono biblioteki, filie i punkty biblioteczne na danym ternie. Dane bazują na sprawozdaniach bibliotek ogólnych. Zgodnie z definicją przyjętą przez GUS przez placówkę biblioteczną rozumie się jednostkę organizacyjną lub jej część posiadającą uporządkowany (zinwentaryzowany) zbiór książek, czasopism i innych materiałów piśmienniczych liczący co najmniej 300 jednostek inwentarzowych, której głównymi celami są tworzenie i obsługa zbiorów oraz udostępnianie ich użytkownikom w sposób kontrolowany.