Strona główna * Kontakt


Wskaźnik dostępności bibliotek

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 2711
  powiat brzeski 3321
  powiat chrzanowski 3502
  powiat dąbrowski 2826
  powiat gorlicki 3408
  powiat krakowski 3407
  powiat limanowski 3521
  powiat m. Kraków 10933
  powiat m. Nowy Sącz 10499
  powiat m. Tarnów 8470
  powiat miechowski 3536
  powiat myślenicki 5711
  powiat nowosądecki 3625
  powiat nowotarski 3406
  powiat olkuski 4031
  powiat oświęcimski 4986
  powiat proszowicki 3968
  powiat suski 2716
  powiat tarnowski 3091
  powiat tatrzański 3773
  powiat wadowicki 3548
  powiat wielicki 6163

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik dostępności bibliotek

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności bibliotek - liczba ludności przydająca na jedną placówkę biblioteczną. W celu wyliczenia wskaźnika zliczono biblioteki, filie i punkty biblioteczne na danym ternie. Dane bazują na sprawozdaniach bibliotek ogólnych. Zgodnie z definicją przyjętą przez GUS przez placówkę biblioteczną rozumie się jednostkę organizacyjną lub jej część posiadającą uporządkowany (zinwentaryzowany) zbiór książek, czasopism i innych materiałów piśmienniczych liczący co najmniej 300 jednostek inwentarzowych, której głównymi celami są tworzenie i obsługa zbiorów oraz udostępnianie ich użytkownikom w sposób kontrolowany.