Strona główna * Kontakt


Osoby niepełnosprawnie prawnie o stopniu niepełnosprawności znacznym

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)
  Obszar Rok 2011
  powiat bocheński 36.67
  powiat brzeski 36.97
  powiat chrzanowski 33.02
  powiat dąbrowski 37.98
  powiat gorlicki 37.73
  powiat krakowski 33.88
  powiat limanowski 42.34
  powiat m. Kraków 31.52
  powiat m. Nowy Sącz 38.97
  powiat m. Tarnów 29.79
  powiat miechowski 45.39
  powiat myślenicki 30.59
  powiat nowosądecki 40.24
  powiat nowotarski 39.31
  powiat olkuski 32.18
  powiat oświęcimski 28.54
  powiat proszowicki 38.31
  powiat suski 33.60
  powiat tarnowski 33.02
  powiat tatrzański 34.47
  powiat wadowicki 29.20
  powiat wielicki 34.85
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)

  Nazwa wskaźnika

  Osoby niepełnosprawnie prawnie o stopniu niepełnosprawności znacznym

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)

  Opis

  Udział osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w ogóle osób niepełnosprawnych prawnie powyżej 16 roku życia. W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 kryterium zakwalifikowania danej osoby w wieku 16 lat i więcej do zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie było posiadanie aktualnego orzeczenia wydanego przez odpowiedni organ orzekający, ustalającego niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności, celowość przekwalifikowania lub inwalidztwo.