Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w pozostałych usługach

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2012
  powiat bocheński 20.90
  powiat brzeski 18.80
  powiat chrzanowski 27.40
  powiat dąbrowski 17.10
  powiat gorlicki 18.00
  powiat krakowski 18.90
  powiat limanowski 15.50
  powiat m. Kraków 42.30
  powiat m. Nowy Sącz 32.40
  powiat m. Tarnów 36.60
  powiat miechowski 18.50
  powiat myślenicki 19.40
  powiat nowosądecki 16.30
  powiat nowotarski 20.50
  powiat olkuski 19.30
  powiat oświęcimski 25.90
  powiat proszowicki 15.30
  powiat suski 18.90
  powiat tarnowski 13.10
  powiat tatrzański 29.00
  powiat wadowicki 20.90
  powiat wielicki 23.10
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w pozostałych usługach

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w pozostałych usługach w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Pod pojęciem "Pozostałe usługi" rozumie się sekcje: "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna"; "Administrowanie i działalność wspierająca"; "Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne"; "Edukacja"; "Opieka zdrowotna i pomoc społeczna"; "Działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją" oraz "Pozostała działalność usługowa".