Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2012
  powiat bocheński 25.80
  powiat brzeski 19.20
  powiat chrzanowski 47.00
  powiat dąbrowski 9.80
  powiat gorlicki 18.30
  powiat krakowski 26.50
  powiat limanowski 15.10
  powiat m. Kraków 22.20
  powiat m. Nowy Sącz 32.00
  powiat m. Tarnów 34.70
  powiat miechowski 5.60
  powiat myślenicki 23.10
  powiat nowosądecki 18.30
  powiat nowotarski 16.30
  powiat olkuski 35.40
  powiat oświęcimski 39.20
  powiat proszowicki 6.10
  powiat suski 23.20
  powiat tarnowski 15.90
  powiat tatrzański 6.80
  powiat wadowicki 33.60
  powiat wielicki 34.20
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w przemyśle i budownictwie w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Pod pojęciem "Przemysł i budownictwo" rozumie się sekcje: "Górnictwo i wydobywanie"; "Przetwórstwo przemysłowe"; "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę"; "Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja" oraz "Budownictwo".