Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 29.05
  powiat brzeski 18.48
  powiat chrzanowski 42.55
  powiat dąbrowski 10.50
  powiat gorlicki 16.83
  powiat krakowski 27.07
  powiat limanowski 16.35
  powiat m. Kraków 18.80
  powiat m. Nowy Sącz 33.68
  powiat m. Tarnów 35.16
  powiat miechowski 5.78
  powiat myślenicki 26.49
  powiat nowosądecki 18.20
  powiat nowotarski 17.49
  powiat olkuski 37.61
  powiat oświęcimski 36.39
  powiat proszowicki 4.69
  powiat suski 26.68
  powiat tarnowski 14.32
  powiat tatrzański 5.82
  powiat wadowicki 34.17
  powiat wielicki 38.17

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w przemyśle i budownictwie w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Pod pojęciem "Przemysł i budownictwo" rozumie się sekcje: "Górnictwo i wydobywanie"; "Przetwórstwo przemysłowe"; "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę"; "Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja" oraz "Budownictwo".