Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 0.06
  powiat brzeski 0.04
  powiat chrzanowski 0.08
  powiat dąbrowski 0.02
  powiat gorlicki 0.03
  powiat krakowski 0.05
  powiat limanowski 0.03
  powiat m. Kraków 0.04
  powiat m. Nowy Sącz 0.07
  powiat m. Tarnów 0.07
  powiat miechowski 0.01
  powiat myślenicki 0.05
  powiat nowosądecki 0.03
  powiat nowotarski 0.03
  powiat olkuski 0.07
  powiat oświęcimski 0.07
  powiat proszowicki 0.01
  powiat suski 0.05
  powiat tarnowski 0.03
  powiat tatrzański 0.01
  powiat wadowicki 0.07
  powiat wielicki 0.07

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w przemyśle i budownictwie w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Pod pojęciem "Przemysł i budownictwo" rozumie się sekcje: "Górnictwo i wydobywanie"; "Przetwórstwo przemysłowe"; "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę"; "Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja" oraz "Budownictwo".