Strona główna * Kontakt


Ludność w wieku poprodukcyjnym

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 17.01
  powiat brzeski 17.26
  powiat chrzanowski 21.54
  powiat dąbrowski 17.55
  powiat gorlicki 18.32
  powiat krakowski 17.89
  powiat limanowski 14.92
  powiat m. Kraków 22.66
  powiat m. Nowy Sącz 19.81
  powiat m. Tarnów 23.47
  powiat miechowski 22.68
  powiat myślenicki 15.53
  powiat nowosądecki 14.70
  powiat nowotarski 16.79
  powiat olkuski 21.75
  powiat oświęcimski 20.69
  powiat proszowicki 20.10
  powiat suski 17.82
  powiat tarnowski 16.78
  powiat tatrzański 19.15
  powiat wadowicki 17.89
  powiat wielicki 16.52
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Ludność w wieku poprodukcyjnym

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Udział ludności w wieku emerytalnym w liczbie ludności ogółem. Przez ludność w wieku poprodukcyjnym (za Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) rozumie się ludność w wieku od 64 lat - dla mężczyzn i od 59 lat - dla kobiet.