Strona główna * Kontakt


Wskaźnik obciążenia demograficznego

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 61.00
  powiat brzeski 59.00
  powiat chrzanowski 60.90
  powiat dąbrowski 55.30
  powiat gorlicki 61.20
  powiat krakowski 60.30
  powiat limanowski 62.50
  powiat m. Kraków 63.50
  powiat m. Nowy Sącz 62.70
  powiat m. Tarnów 64.50
  powiat miechowski 66.00
  powiat myślenicki 58.90
  powiat nowosądecki 60.70
  powiat nowotarski 59.50
  powiat olkuski 62.10
  powiat oświęcimski 62.00
  powiat proszowicki 61.00
  powiat suski 61.10
  powiat tarnowski 57.70
  powiat tatrzański 62.30
  powiat wadowicki 60.50
  powiat wielicki 59.60
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik obciążenia demograficznego

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym (za Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) rozumiemy osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 - 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59.