Strona główna * Kontakt


Wskaźnik obciążenia demograficznego

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 59.90
  powiat brzeski 58.60
  powiat chrzanowski 59.30
  powiat dąbrowski 55.10
  powiat gorlicki 60.40
  powiat krakowski 59.20
  powiat limanowski 62.40
  powiat m. Kraków 61.30
  powiat m. Nowy Sącz 61.10
  powiat m. Tarnów 62.60
  powiat miechowski 64.60
  powiat myślenicki 58.20
  powiat nowosądecki 60.50
  powiat nowotarski 59.20
  powiat olkuski 60.20
  powiat oświęcimski 60.40
  powiat proszowicki 60.20
  powiat suski 60.80
  powiat tarnowski 57.60
  powiat tatrzański 61.50
  powiat wadowicki 59.70
  powiat wielicki 58.60
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik obciążenia demograficznego

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym (za Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) rozumiemy osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 - 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59.