Strona główna * Kontakt


Bezrobocie kobiet

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 61.24
  powiat brzeski 62.22
  powiat chrzanowski 57.13
  powiat dąbrowski 55.85
  powiat gorlicki 63.59
  powiat krakowski 52.38
  powiat limanowski 60.69
  powiat m. Kraków 51.58
  powiat m. Nowy Sącz 56.90
  powiat m. Tarnów 61.89
  powiat miechowski 53.36
  powiat myślenicki 55.71
  powiat nowosądecki 64.26
  powiat nowotarski 50.26
  powiat olkuski 52.83
  powiat oświęcimski 60.53
  powiat proszowicki 45.83
  powiat suski 53.58
  powiat tarnowski 62.79
  powiat tatrzański 42.12
  powiat wadowicki 57.04
  powiat wielicki 55.30

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobocie kobiet

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Bezrobocie kobiet - Wyrażony w % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.