Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - kultura

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 100.31
  powiat brzeski 91.43
  powiat chrzanowski 146.28
  powiat dąbrowski 59.54
  powiat gorlicki 87.78
  powiat krakowski 86.81
  powiat limanowski 60.60
  powiat m. Kraków 250.52
  powiat m. Nowy Sącz 61.56
  powiat m. Tarnów 99.47
  powiat miechowski 90.16
  powiat myślenicki 87.44
  powiat nowosądecki 86.91
  powiat nowotarski 76.07
  powiat olkuski 112.61
  powiat oświęcimski 126.39
  powiat proszowicki 78.11
  powiat suski 108.09
  powiat tarnowski 78.38
  powiat tatrzański 118.21
  powiat wadowicki 91.09
  powiat wielicki 106.86
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - kultura

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 921 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.