Strona główna * Kontakt


Osoby niepełnosprawnie prawnie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)
  Obszar Rok 2011
  powiat bocheński 34.01
  powiat brzeski 37.12
  powiat chrzanowski 38.31
  powiat dąbrowski 34.14
  powiat gorlicki 41.59
  powiat krakowski 39.72
  powiat limanowski 31.25
  powiat m. Kraków 47.34
  powiat m. Nowy Sącz 35.88
  powiat m. Tarnów 45.36
  powiat miechowski 31.36
  powiat myślenicki 38.29
  powiat nowosądecki 34.40
  powiat nowotarski 35.27
  powiat olkuski 38.93
  powiat oświęcimski 37.80
  powiat proszowicki 37.87
  powiat suski 33.50
  powiat tarnowski 38.81
  powiat tatrzański 40.69
  powiat wadowicki 36.79
  powiat wielicki 37.84
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)

  Nazwa wskaźnika

  Osoby niepełnosprawnie prawnie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)

  Opis

  Udział osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym w ogóle osób niepełnosprawnych prawnie powyżej 16 roku życia. W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 kryterium zakwalifikowania danej osoby w wieku 16 lat i więcej do zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie było posiadanie aktualnego orzeczenia wydanego przez odpowiedni organ orzekający, ustalającego niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności, celowość przekwalifikowania lub inwalidztwo.