Strona główna * Kontakt


Wskaźnik urbanizacji

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 31.18
  powiat brzeski 20.86
  powiat chrzanowski 61.97
  powiat dąbrowski 27.04
  powiat gorlicki 32.80
  powiat krakowski 16.59
  powiat limanowski 17.77
  powiat m. Kraków 100.00
  powiat m. Nowy Sącz 100.00
  powiat m. Tarnów 100.00
  powiat miechowski 23.67
  powiat myślenicki 25.08
  powiat nowosądecki 17.38
  powiat nowotarski 27.51
  powiat olkuski 48.90
  powiat oświęcimski 53.35
  powiat proszowicki 17.82
  powiat suski 24.65
  powiat tarnowski 12.01
  powiat tatrzański 40.42
  powiat wadowicki 28.03
  powiat wielicki 27.70
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik urbanizacji

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik urbanizacji - udział mieszkańców miast w liczbie mieszkańców ogółem. Do wyliczenia wskaźnika posłużono się danymi na temat ludności faktycznie zamieszkałej na dzień 31 XII każdego roku. Ludnośc faktycznie zamieszkała obejmuje: a) stałych mieszkańców, z wyjatkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres powyżej 3 miesięcy w kraju oraz obejmuje wszystkie osoby przebywajace za granicą (bez względu na okres ich nieobecności) b) osoby przebywające czasowo przez okres powyżej 3 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju.