Strona główna * Kontakt


Wskaźnik czytelnictwa

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 15
  powiat brzeski 20
  powiat chrzanowski 17
  powiat dąbrowski 23
  powiat gorlicki 16
  powiat krakowski 15
  powiat limanowski 15
  powiat m. Kraków 12
  powiat m. Nowy Sącz 18
  powiat m. Tarnów 16
  powiat miechowski 17
  powiat myślenicki 15
  powiat nowosądecki 17
  powiat nowotarski 13
  powiat olkuski 22
  powiat oświęcimski 15
  powiat proszowicki 11
  powiat suski 18
  powiat tarnowski 18
  powiat tatrzański 13
  powiat wadowicki 17
  powiat wielicki 16
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik czytelnictwa

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik czytelnictwa - ilość wypożyczeń z księgozbioru przez jednego czytelnika w ciągu roku. Przez księgozbiór rozumie się zbiór obejmujący wydawnictwa nieperiodyczne (książki i broszury) i wydawnictwa periodyczne (gazety i czasopisma).