Strona główna * Kontakt


Beneficjenci pomocy społecznej

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl
  Wykres
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 5.80
  powiat brzeski 6.30
  powiat chrzanowski 5.22
  powiat dąbrowski 10.98
  powiat gorlicki 11.21
  powiat krakowski 3.48
  powiat limanowski 11.30
  powiat m. Kraków 3.39
  powiat m. Nowy Sącz 6.41
  powiat m. Tarnów 5.66
  powiat miechowski 5.47
  powiat myślenicki 5.96
  powiat nowosądecki 11.20
  powiat nowotarski 5.03
  powiat olkuski 4.44
  powiat oświęcimski 3.86
  powiat proszowicki 6.14
  powiat suski 7.50
  powiat tarnowski 7.68
  powiat tatrzański 4.37
  powiat wadowicki 4.37
  powiat wielicki 3.89
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl

  Nazwa wskaźnika

  Beneficjenci pomocy społecznej

  Źródło

  Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl

  Opis

  Udział osób korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem - na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną (świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania).