Strona główna * Kontakt


Wskaźnik dostępności muzeów

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 26524
  powiat brzeski 46582
  powiat chrzanowski 25145
  powiat dąbrowski 59311
  powiat gorlicki 15582
  powiat krakowski 68711
  powiat limanowski 65482
  powiat m. Kraków 11990
  powiat m. Nowy Sącz 42020
  powiat m. Tarnów 27412
  powiat miechowski 49315
  powiat myślenicki 63170
  powiat nowosądecki 71666
  powiat nowotarski 47816
  powiat olkuski 37513
  powiat oświęcimski 38573
  powiat proszowicki 43658
  powiat suski 28106
  powiat tarnowski 50317
  powiat tatrzański 22678
  powiat wadowicki 31988
  powiat wielicki 31299

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik dostępności muzeów

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności do muzeów - liczba ludności przypadająca na jedną placówkę muzealną. Dane wskaźnikowe bazują na sprawozdaniach z działalności muzeów i instytucji paramuzealnych. Przez placówkę muzealną (za ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach) rozumiemy jednostkę organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.