Strona główna * Kontakt


Wskaźnik dostępności muzeów

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 35249
  powiat brzeski 46500
  powiat chrzanowski 25211
  powiat dąbrowski 29671
  powiat gorlicki 15578
  powiat krakowski 68148
  powiat limanowski 65144
  powiat m. Kraków 12755
  powiat m. Nowy Sącz 41996
  powiat m. Tarnów 27528
  powiat miechowski 49505
  powiat myślenicki 62824
  powiat nowosądecki 106932
  powiat nowotarski 47689
  powiat olkuski 37621
  powiat oświęcimski 51527
  powiat proszowicki 43648
  powiat suski 28061
  powiat tarnowski 50222
  powiat tatrzański 22635
  powiat wadowicki 22810
  powiat wielicki 30813

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik dostępności muzeów

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności do muzeów - liczba ludności przypadająca na jedną placówkę muzealną. Dane wskaźnikowe bazują na sprawozdaniach z działalności muzeów i instytucji paramuzealnych. Przez placówkę muzealną (za ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach) rozumiemy jednostkę organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.