Strona główna * Kontakt


Wskaźnik dostępności muzeów

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 35139
  powiat brzeski 46492
  powiat chrzanowski 31616
  powiat dąbrowski 29687
  powiat gorlicki 15591
  powiat krakowski 67622
  powiat limanowski 64850
  powiat m. Kraków 11359
  powiat m. Nowy Sącz 41952
  powiat m. Tarnów 27661
  powiat miechowski 49592
  powiat myślenicki 62510
  powiat nowosądecki 70965
  powiat nowotarski 38103
  powiat olkuski 37716
  powiat oświęcimski 51606
  powiat proszowicki 43716
  powiat suski 28058
  powiat tarnowski 50150
  powiat tatrzański 22628
  powiat wadowicki 26590
  powiat wielicki 40511
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik dostępności muzeów

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności do muzeów - liczba ludności przypadająca na jedną placówkę muzealną. Dane wskaźnikowe bazują na sprawozdaniach z działalności muzeów i instytucji paramuzealnych. Przez placówkę muzealną (za ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach) rozumiemy jednostkę organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.