Strona główna * Kontakt


Ludność w wieku produkcyjnym

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 62.13
  powiat brzeski 62.89
  powiat chrzanowski 62.15
  powiat dąbrowski 64.40
  powiat gorlicki 62.05
  powiat krakowski 62.37
  powiat limanowski 61.55
  powiat m. Kraków 61.15
  powiat m. Nowy Sącz 61.46
  powiat m. Tarnów 60.81
  powiat miechowski 60.23
  powiat myślenicki 62.94
  powiat nowosądecki 62.23
  powiat nowotarski 62.71
  powiat olkuski 61.69
  powiat oświęcimski 61.73
  powiat proszowicki 62.11
  powiat suski 62.08
  powiat tarnowski 63.41
  powiat tatrzański 61.60
  powiat wadowicki 62.32
  powiat wielicki 62.64
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Ludność w wieku produkcyjnym

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Udział ludności w wieku produkcyjnym w liczbie ludności ogółem. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.