Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin ogółem

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 3173.97
  powiat brzeski 3191.89
  powiat chrzanowski 2739.90
  powiat dąbrowski 3003.56
  powiat gorlicki 3346.61
  powiat krakowski 3276.61
  powiat limanowski 3523.61
  powiat m. Kraków 5526.42
  powiat m. Nowy Sącz 5598.40
  powiat m. Tarnów 5410.58
  powiat miechowski 2984.99
  powiat myślenicki 3740.11
  powiat nowosądecki 3931.32
  powiat nowotarski 3269.92
  powiat olkuski 2826.43
  powiat oświęcimski 3041.45
  powiat proszowicki 3168.22
  powiat suski 3115.57
  powiat tarnowski 2962.81
  powiat tatrzański 3814.17
  powiat wadowicki 2902.46
  powiat wielicki 3893.96
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin ogółem

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków na rolnictwo, transport, gospodarkę komunalną, gosp. mieszkaniową, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, a także wydatki na administrację samorządową. Wydatki te są sklasyfikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.