Strona główna * Kontakt


Długotrwała lub ciężka choroba

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.).
  Wykres
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.).
  Obszar Rok 2015
  powiat bocheński 35.70
  powiat brzeski 32.95
  powiat chrzanowski 51.82
  powiat dąbrowski 33.19
  powiat gorlicki 31.94
  powiat krakowski 45.86
  powiat limanowski 36.96
  powiat m. Kraków 56.83
  powiat m. Nowy Sącz 60.35
  powiat m. Tarnów 60.46
  powiat miechowski 45.50
  powiat myślenicki 36.77
  powiat nowosądecki 28.36
  powiat nowotarski 31.33
  powiat olkuski 27.93
  powiat oświęcimski 30.14
  powiat proszowicki 27.21
  powiat suski 30.56
  powiat tarnowski 30.67
  powiat tatrzański 27.20
  powiat wadowicki 37.45
  powiat wielicki 32.09
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.).

  Nazwa wskaźnika

  Długotrwała lub ciężka choroba

  Źródło

  Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.).

  Opis

  Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu długotrwałej bądź ciężkiej choroby (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną).