Strona główna * Kontakt


Długotrwała lub ciężka choroba

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.).
  Wykres
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.).
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 34.42
  powiat brzeski 35.55
  powiat chrzanowski 57.05
  powiat dąbrowski 38.30
  powiat gorlicki 33.42
  powiat krakowski 49.89
  powiat limanowski 39.50
  powiat m. Kraków 57.36
  powiat m. Nowy Sącz 57.46
  powiat m. Tarnów 64.28
  powiat miechowski 46.01
  powiat myślenicki 43.27
  powiat nowosądecki 30.13
  powiat nowotarski 35.82
  powiat olkuski 28.57
  powiat oświęcimski 44.98
  powiat proszowicki 32.81
  powiat suski 35.88
  powiat tarnowski 32.41
  powiat tatrzański 31.52
  powiat wadowicki 41.77
  powiat wielicki 33.53
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.).

  Nazwa wskaźnika

  Długotrwała lub ciężka choroba

  Źródło

  Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.).

  Opis

  Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu długotrwałej bądź ciężkiej choroby (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną).