Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

Dział Polityki Społecznej

Zespół Badań i Analiz

    ul. Piastowska 32,
    30-070 Kraków,
    tel.: 012 661 03 00
    fax: 012 422 06 36 w.44,
    www.rops.krakow.pl

Skontaktuj się z nami

Jeżeli macie Państwo pytania prosimy o skontaktowanie się przy pomocy znajdującego się poniżej formularza kontaktowego: